Kvistar och ris till majbrasan 14-21 april

Kvistar och ris till majbrasan

På förekommen anledning är det begränsad mängd kvistar och ris som får lämnas på Sjöängen. Endast kvistar, ris och brännbart trädgårdsavfall får läggas på utmärkt plats för majbrasan under tidsperioden 14-21 april. Övrig tid – INGEN TIPPNING TILLÅTEN!

Vid större mängder hänvisar vi till kommunens återvinningsanläggning.