Första gången Ekolsund omnämns i skrift
 
 
Ekolsund omnämns första gången i två dokument sänt av hertigarna Erik och Valdemar den 16 april 1307. Dessa dokument utfärdades från ”Ekoolesund”, varifrån hertigarna ett halvt år efter den beryktade Håtunaleken styrde landet.


Utfärdandedatum:
1307-04-16
Utfärdandeort: Ekolsund 
Språk: Latin
Utfärdare: De svenska hertigarna Erik och Valdemar.
 

Datum: 1307-04-16

Brev 1
Innehåll:

De svenska hertigarna Erik och Valdemar till riddar Folke Jonsson med uppgift om att priorn och predikarbröderna i Sigtuna hos dem beklagat sig över att både deras egna tjänare och åtskilliga andra besvärar, ofredar och skadar dem, de förra eftersom de inte bestraffas för sina förseelser, och de senare därför att bröderna inte utan svårigheter kan närvara vid rättegångar och i domstolar; utfärdarna anförtror därför åt Folke Jonsson att ta sig an brödernas fall och laga så att dessa uppnår rättvisa och att deras tjänare rättmätigt straffas för sina överträdelser.  
 

Brev 2
Innehåll:
De svenska hertigarna Erik och Valdemar tar abbedissan och konventet i Sko samt all deras lösa och fasta egendom med därpå boende förvaltare, landbor och andra personer i sitt beskydd och undantar och befriar dessa gods och personer från alla kungliga skatter och avgifter men förbehåller sig rätten att speciellt besluta om deras delaktighet i allmänna åtgärder och skatter, exempelvis generell ledung och allmänna hjälpåtgärder från hela riket, samt om konungs edsöre, mord eller stöld. Därför förbjuder de strängeligen att någon ofredar eller besvärar nämnda abbedissa eller hennes konvent beträffande ovannämnda gods och personer i strid med detta privilegiebrev. 


 

 
 
Tillbaka till huvudmeny