Ekolsund omnämns första gången i ett dokument sänt av hertigarna Erik och Valdemar den 16 april 1307. Dessa dokument utfärdades från ”Ekoolesund”, varifrån hertigarna ett halvt år efter den beryktade Håtunaleken styrde landet.
 

Utfärdandedatum: 1307-04-16
Utfärdandeort: Ekolsund 
Språk: Latin
Utfärdare: De svenska hertigarna Erik och Valdemar.

Innehåll:
De svenska hertigarna Erik och Valdemar tar abbedissan och konventet i Sko samt all deras lösa och fasta egendom med därpå boende förvaltare, landbor och andra personer i sitt beskydd och undantar och befriar dessa gods och personer från alla kungliga skatter och avgifter men förbehåller sig rätten att speciellt besluta om deras delaktighet i allmänna åtgärder och skatter, exempelvis generell ledung och allmänna hjälpåtgärder från hela riket, samt om konungs edsöre, mord eller stöld. Därför förbjuder de strängeligen att någon ofredar eller besvärar nämnda abbedissa eller hennes konvent beträffande ovannämnda gods och personer i strid med detta privilegiebrev. 

Brevtext på Latin:
Omnibus præsens scriptum cernentibus Ericus et Waldemarus Dei Gratia Duces Sweorum, salutem in domino sempiternam. Constare volumus omnibus evidenter, quod nos religiosas dominas et honestas, dominam Abbatissam et conventum ejusdem in Scho, cum omnibus bonis suis, mobilibus et immobilibus, villicis, colonis, familiis et personis in eisdem bonis commorantibus, sub nostræ protectionis munimen, et tutelæ gratiam recipimus specialem, dantes et declarantes ipsas, cum predictis bonis et personis, ab om* nibus juribus et causis regalibus, videlicet lethungslamæ, Skipvist, Spannæmalæ, ætagiald, ac aliis exhibitionibus, impositionibus et solutionibus quibuscunque, nomini nostro vel juri debitis, liberas penitus et exemptas. Si Vero expeditionem nostram evocari, aut generaliter de toto regno subsidium requiri, vel coronæ Juramentum, seu judicium nostrum infringi, aut in occultis homicidiis Mordh dictis, vel furtis, qvempiam convinci contigerit, ista eis nullatenus libera reddimus, sed ordinationi nostræ volumus specialiter pertinere. Prohihemus igitur firmiter et districte, ne quis ipsas in premissis bonis vel personis, contra hanc nostræ defensionis et libertatis gratiam eis indultam impetere, gravare vel molestare presumat, seu quomodolibet impedire, prout gratiam nostram diligere voluerit inoffensam. Datum Ekolssund Anno domini M. CCC. VII. 16 Kalend. Maji. Örnhielms diplommatarium VII s479

Följande bild är en avsktift från 1600-talaet orginalet finns ej kvar.

 
 
Tillbaka till huvudmeny