Ekolsund omnämns första gången i ett dokument sänt av hertigarna Erik och Valdemar den 16 april 1307. Dessa dokument utfärdades från ”Ekoolesund”, varifrån hertigarna ett halvt år efter den beryktade Håtunaleken styrde landet.
 

   
Hej, Patrik!

Ang. din fråga om datering av två medeltidsbrev från år 1307 (brev nr 2196, 2197) får jag meddela följande:

Breven är daterade 16 kalendas maii enligt den s.k. romerska kalendern som används rätt ofta i svenska medeltidsurkunder vid sidan av den vanliga som utgår från helgondagarna. Kalendae är den 1:a i månaden. Från denna dag ränkar man sedan bakåt med inklusiv räkning. I detta fall alltså sexton dagar bakåt från 1 maj. Gör man det hamnar man på den 16 april.

Mvh
Roger Andersson
Svenskt Diplomatarium
 
Tillbaka till huvudmeny