Välkommen till Ideella Föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund

     

Christer Danielsson
christer.danielsson@cede.nu
Tel. 0709-147058
Ordförande
Johanna Åsing
johanna_dave@hotmail.com
Kassör
Susanne Fridh
sanne.fridh@telia.com
Sekreterare
Jack Johnson
jjohnson@outdoorstudio.net
Ledamot
 

Föreningens syfte och ändamål

Föreningens syfte är att erbjuda barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser. Ändamålet är att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla:

- i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund
- i samverkan med föreningslivet i Ekolsund
- som komplement till barnverksamhet

Föreningen ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för barnen att ta del av aktiviteter och upplevelser som tillhandahålls på andra orter.

Sponsorer

Stadgar

Medlemskap
När verksamheten
behöver förändras
www.cede.nu
     
     
     
 

Sponsorprogram

 

 

 

 

Arkiv