Ideella Föreningen för Barn- och Förskoleverksamhet i Ekolsund
     
     

Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs:

- barnfamilj med geografisk anknytning till Ekolsund
- erlagt beslutad årlig medlemsavgift

Ett medlemskap erhålls per familj oberoende antal barn.

Medlemsavgiften för 2011 är 500 kr per familj/år och betalas in på föreningens bankgiro 5731-2076.
Ange avsändare samt antal barn och ålder på dem.

 

     

 

 

Arkiv