Ideella Föreningen för Barn- och Förskoleverksamhet i Ekolsund
   
Sponsorprogram
Syfte att öka kunskapen om och gynna verksamheten för den Ideella Föreningen för Barn- och Förskoleverksamhet i Ekolsund finns ett sponsorprogram framtaget. Sponsorer, som utgörs av organisationer, företag och privatpersoner, erhåller marknadsföringsvärdet av att synas i sammanhanget med den ideella föreningen som erbjuder barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser. Ingen annan prestation erhålls för sponsorer. Sponsorprogrammet är indelat i tre nivåer samt övriga gåvor och frivilliga bidrag.
- Guldsponsor med bidrag om 5 000 kr.
- Silversponsor med bidrag om 2 500 kr.
- Bronssponsor med bidrag om 1 000 kr.
- Gåvor och frivilliga bidrag.
Programmet är årligt och följer den ideella föreningens räkenskapsår. Sponsorer i de tre övre nivåerna erhåller möjlighet att publicera namn, kort budskap, logotyp och länk till sin hemsida, på den ideella föreningens hemsida, där det framgår att man är sponsor. De som lämnat gåvor och frivilliga bidrag, publiceras i en förteckning med namn, som publiceras på hemsidan för den ideella föreningen.

 

Arkiv