Hammarsudds Tomtägareförening   

Hammarsudds Tomtägareförening (HTF) är en sammanslutning av ägare till tomter inom Hammarsudds fritidsområde inom Enköpings kommun och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av tomtägare.

Styrelse för 2017 i Hammarsudd tomtägareförening Stadgar 2015-05-17
Namn   Telefon E-post: 
Mats Hellberg Ordförande: 072-215 83 53 mats.hellberg@bredband.net
Peter Nylén Vice ordförande 076-502 58 65 peter.nylen@sodexo.com
Margareta Östergren Kassör 076-229 49 59 margareta.frank.ostergrem@gmail.com
       
 Hyra Ladan på Hammarsudd av HTF    
Ansvarig för bokningar är Margareta Östergren

076-229 49 59

margareta.frank.ostergren@gmail.com

       
Aktiviteter 2017  
För att du ska kunna ta del av PDF filer vi lägger ut här behöver du ha programvaran Adobe Acrobat Reader installerade på din dator. Programmen är gratis att hämta hem på Internet.  
   
Hammarsudds Samfällighetsförening, HSF"  

Arkiv