HUSBY-SJUTOLFTS HEMBYGDSFÖRENING
   
Enköpings kommun har sökt bidrag för ett naturvårdsprojekt.  Hembygdsföreningen har erbjudits att delta och fått komma med förslag på vad vår förening kan tillföra projektet. Vi har därefter gjort en ansökan om pengar för att ta fram cykelkartor med anvisningar om intressanta natur- och kulturella värden i vår bygd, Projektet avser att pågå under ett år och ska vara klart den 31 augusti 2007.


Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är med finansiär för genomförande av detta projekt.

 
Cykelkartan är nu klar men en del av platserna måste vi förbättra framkomligheten, ta bort sly och skylta upp. Några av runstenarna måste avskärmas för att inte störa näraliggande befintlig bebyggelse.
Tryckta kartor kommer till oss slutet av augusti 2007.

För att du ska kunna ta del av PDF filer vi lägger ut här behöver du ha programvaran Adobe Acrobat Reader installerade på din dator. Programmen är gratis att hämta hem på Internet.
 

Tillbaka till Husby-Sjutolfts Hembygdsförening
Tillbaka till huvudmeny