Husby-Sjutolfts Hembygdsföreningen 
(En förening för dig som är intresserad av din hembygd)

 

Hembygdsföreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt att föra det vidare till kommande generationer. Föreningen kommer att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

För mera information gå in på Hembygdsförbundets hemsida http://www.hembygd.se/husby-sjutolft/

Du hittar oss även på: www.facebook.com/husbysjutolft.hembygdsforening

Arkiv