Parnassen

 


Plan över 1600-talsanläggningen, den s.k Parnassen i Ekolsundsparken