Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö

Sexlän och ett 40-tal kommuner ligger mer eller mindre inom Mälarens tillriningsområde.

Ett 60 tal personer bedriver yrkesmässigt fiske i sjön

Vattenkraft utvinns vid 90-tal kraftverk

Mälaren utgör en viktig transportled. Varje år passerar cirka 4500 fartyg Södertälje kanal med godsmängd på runt fyra miljoner ton.

 

Källa: Mälarens vattenvårdsförbund.

 


Norra björkfjärden

                          

tillbaka till mälarvatten

tillbaka till huvdmeny