Vid problem med vattensystemet kontakta Anneli på 070 865 34 02

Föreningen Mälarvatten i Ekolsund.
Mälarvatten är en förening som tillhanda håller sjövatten för fastighetsägare i Ekolsund.

Mälarvattens historia
I Ekolsund bildades 1972 föreningen Mälarvatten, vilken har som verksamhet att förse fastigheter i byn med sjövatten från Mälaren under sommarhalvåret. För detta ändamål anlades ett litet pumphus på SJ´s fastighet 1:81, (blivande grönområde). Föreningen äger pump, pumphus samt huvudledning till tomtgräns hos föreningens medlemmar. Medlemmar i föreningen får endast använda vattnet för eget bruk.

I dag har föreningen 27 medlemmar. Vi förmodar att ännu fler kan visa intresse efter att fler fastigheter bebyggs i Ekolsund.
Om du är intresserad att gå med kontakta stående ordförande

Föreningen byggt ett större pumphus år 2004 på samma plats där det gamla pumphuset stod.
Installationen blev klart våren 2005.
 2006 la vi ytterligare stamledning utefter Ekolsundsvägen och nu finns
kapacitet för att ansluta fler nya medlemmar. 2007 la Enköpings Kommun in vår stamkabel i samma diken som det
kommunala vatten­ och avlopp installationen. 2013 upgraderades systemet med en ny begagnad pump.

Styrelse:
Namn Hus Telefon   E-post    
Susanne Fridh Nyvalla Ordförande 070-2134065 fridh.susanne@gmail.com
Anneli Djurklou  Kjellbacka Sekreterare 0708-653402 anneli.djurklou@enkoping.se
Rune Forsström Lillhaga Revisor  0171-473 177  
Ingrid Franck Björkliden Kassör  072-500 57 13 iekfranck@gmail.com
Hasse Boman Skogshyddan Ledamot 018-495 49 04 hasse.boman@telia.com
Dave Wheeldon  Ledamot 0702-888579 johanna_dave@hotmail.com
Mats Omnell Skogsliden Ledamot  0171-473 213 mats.omnell@telia.com
     

Ekolsund September 2015