Husby-Sjutolfts bastuförening / Badhus / Bastu  
 
Arbetet med byggnaden startade den 1 Juni 1938.
Första badet kunde intagas den 22 december för damer och för herrar den 23 december 1938 till priset av 1,50 kr per person, barn gratis. Bastun användes flitigt av ortsbefolkningen och fungerade även till skolbad. Turerna om bastuns framtid har slutet av 1900 talet varit många. Tidningsnotiser har flitigt förekommit. För vidare information se historia nedan.
Nuvarande bastuförening bildades 26 april 1982.
Många har under åren badat i bastun och idag är den flitigt använd av en liten men trogen skara.
   
Historia  
   
   
   

Arkiv