Ekolsunds Byalag 

Föreningens uppgift skall vara att tillvarataga Ekolsundsbornas intressen.

Historia
En sammankomst för bildande av förening i Ekolsund skedde söndagen den 2 december 1973 i villa Björkdungen f.d. handelsboden. 
Nästa möte 9 december 1973 förklarades föreningen bildad. På dagordningen var följande projekt upptagna: 1/Ändrad sträckning av den planerade motorvägen. 2/Bevarande av Ekolsunds järnvägsstation. 3/utebelysning. 4/Utbyggnad av befintligt vatten och avlopp.
Byalagets styrelse 2017-2018 Stadgar fastställda 2008-09-14
Stadgar för båtsektionen fastställda 2009-06-08
Ingrid Franck Ordförande   072-5005713 iekfranck@gmail.com

Jenny Roos

Kassör   070-7915145

jenny.roos@hotmail.com

Åsa Stenberg  Sekreterare   070-5754151 stenberg@ekolsund.se

Clas Hådell

Ledamot

070-4654127

clas.hadell@gmail.com
Dennis Jansén Båt sektionen    076-5176200 dennis.jansen@onoff.ee
     
Helen Sjögren Suppleant   070-7126512 helsjog@telia.com
Lena Östeman Suppleant   070-2922740 lena.osteman@karolinska.se
         
2017
Dagordning byalagets årsmöte 2017

Balansräkning 2016-2017

Resultaträkning 2016-2017
Protokoll ÅRSMÖTE 2017
 
2016
Fiber: Brev bredbandsbolaget,      Priser och Kampanjer
Protokoll ÅRSMÖTE 2016

Verksamhetsberättelsen 2015-2016

Protokoll EXTRA MEDLEMSMÖTE 2016
Ritningar vidskydd         Bild Vindskydd
2015
Protokoll ÅRSMÖTE 2015

Verksamhetsberättelsen 2014-2015

 

Vill du bli medlem i Ekolsunds Byalag?

Medlemsavgiften, 200 kr per år/hushåll betalas in till Byalagets Plusgirokonto 729761-7. Ange gärna ”medlem” samt avsändare. Vill du ha mer info, kontakta någon i styrelsen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arkiv