Ekolsunds Byalag 

Föreningens uppgift skall vara att tillvarataga Ekolsundsbornas intressen.

Historia
En sammankomst för bildande av förening i Ekolsund skedde söndagen den 2 december 1973 i villa Björkdungen f.d. handelsboden. 
Nästa möte 9 december 1973 förklarades föreningen bildad. På dagordningen var följande projekt upptagna: 1/Ändrad sträckning av den planerade motorvägen. 2/Bevarande av Ekolsunds järnvägsstation. 3/utebelysning. 4/Utbyggnad av befintligt vatten och avlopp.
Byalagets styrelse 2016-2017 Stadgar fastställda 2008-09-14
Stadgar för båtsektionen fastställda 2009-06-08
Ingrid Franck Ordförande   072-5005713 iekfranck@gmail.com

Katja Kotiranta Eklund

Kassör   070-2899980

katja@ekolsund.se

Åsa Stenberg  Sekreterare   070-5754151 stenberg@ekolsund.se

Clas Hådell

Ledamot

070-4654127

clas.hadell@gmail.com
Mats Omnell Båt sektionen    0171-473213 mats.omnell@telia.com
     
Elisabeth Ingelson Suppleant   0171-473016 elisabeth.ingelson@telia.com
Lena Östeman Suppleant   070-2922740 lena.osteman@karolinska.se
         
2017
Dagordning byalagets årsmöte 2017

Balansräkning 2016-2017

Resultaträkning 2016-2017
 
 
2016
Fiber: Brev bredbandsbolaget,      Priser och Kampanjer
Protokoll ÅRSMÖTE 2016

Verksamhetsberättelsen 2015-2016

Protokoll EXTRA MEDLEMSMÖTE 2016
Ritningar vidskydd         Bild Vindskydd
2015
Protokoll ÅRSMÖTE 2015

Verksamhetsberättelsen 2014-2015

 

För ca 50 öre per dag kan du vara med i 
Ekolsunds byalag.
(200:-/år per hushåll)

Vill du bli medlem Ekolsund Byalag kontakta
: 

Katja Kotiranta Eklund tel. 0171-473201
katja@ekolsund.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arkiv