Hammarsudds Tomtägareförening (HTF)

Hammarsudds Tomtägareförening 

Hammarsudds Tomtägareförening (HTF) är en sammanslutning av ägare till tomter inom Hammarsudds fritidsområde inom Enköpings kommun och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av tomtägare.

Styrelse för 2019 i Hammarsudd tomtägareförening

Namn Telefon E-post: 
Mats Hellberg Ordförande: 072-215 83 53 mats.hellberg@bredband.net
Peter Nylén Vice ordförande 076-502 58 65 peter.nylen2@gmail.com
Margareta Östergren Kassör 076-229 49 59 margareta.frank.ostergren@gmail.com
Är du interesserad av att Hyra Ladan på Hammarsudd av HTF?  Kontakta Kassören Margareta Östergren  

Stadgar HTF

Aktiviteter HTF och HSF 2019

Facebook @HammarsuddHTF

Hammarsudds Samfällighetsförening, HSF