EKOLSUNDSGÅRD

Gården har tillhört Ekolsunds slottets ägare under långa tider.
De äldsta bostadshusen som finns kvar byggdes under 1600 talet, troligen av släkten Tott
1912 köpte Carl Kempe gården av Gustav Seton.
1922 arrenderade Hedvig och Erik Eriksson gården till 1947 då de köpte den av Kempe.
1954 övertog sonen Nils Corell med sin fru Dagny gården. 1982 avled Nils. 
Deras dotter Birgitta Corell äger gården idag.. 

tillbaka