LILLSTUGAN  

Detta hus tillhörde föregående fastighet och trävaruhandlaren G Versteegh lät bygga det som chaufförsbostad. Den första chauffören som bodde där hette Boje. Sedermera anställdes Karl Johansson (Skeppar-Kalle) som privatchaufför med uniform och allt som hörde till. På senare år har ägaren Folke Bernadotte använt huset för egen del och även hyrt ut till sommarboende.  
1999 såldes huset  till Bjarne och Inga-Lill Länder. Efter Bjarne bortgång såldes huset (2005) till Inga-lills son
Magnus Ivansson med fru Annika Ollman.
 

tillbaka