SOLGLÄNTAN
Jegor och Eva Blomberg Aunola med barnen Elin och Erik köpte tomten i augusti 2005 av Rauno Laitala. Det var då en skogstomt. Efter ett drygt år av arbete med skogsavverkning, stubbupptagning och andra förberedelser kom huset på plats och inflyttning skedde i november 2006.tillbaka