Strömsäng gård

Huset byggdes 1880 Gården ägdes av Isenberg före år 1930.
1930 köpte Elsa och Kristian Stamer gården efter deras bortgång övertogs gården av sönerna Bengt och Björn som i sin tur sålde gården år 2003 till Ekolsunds Slott AB 


tillbaka