TORSBORG

Torsborg byggdes 1927 av Helmer Andersson och hans hustru Hildur. Efter Hildurs död gifte Helmer om sig med Elin. 1934 avled Helmer 49 år gammal i blodförgiftning. Hustru Elin försörjde sig bl.a. med att odla och sälja jordgubbar som skickades med båten till Stockholm.  
Under åren har en hel del familjer som bott och verkat i Ekolsund hyrt detta hus.  
1949 köpte Torsten och Hanna Stenulv fastigheten av Elin Andersson. Sonen och namnen Torsten Stenulv sålde 1987 till nuvarande ägare Gunn Andersson och Göte Karlsson.  

tillbaka