ASPTORP  


Den övre bilden från början av 1900-talet som huset såg ut fram till mitten av 1930-talet. Bilden under från 1995. Infälld bild från 1966.

Hus har, enligt uppgift, funnits här sedan 1600-talet. Det hus som funnits fram till slutet av 1930-talet har varit vitrappat med vass tak, (vita kojan kallad i folkmun, se bild ovan) och det har tillhört Strömsängs gård. Där har bott lantarbetare som arbetat på gården. Harald och Karin Säfström och deras dotter Siv, flyttade till Asptorp 1937. Härefter brädade man in huset och lade tegeltak. 1946 föddes dottern Doris och 1947 köpte Harald S. Asptorp av major Christian Stamer och byggde till med ett rum ovanpå. Familjen flyttade vid Haralds pensionering 1972 och 1975 sålde de villan till Stig och Maj-Britt Brand med barn. 1987 inköptes den av Tony Ohlsson med familj. Huset har byggts till och målats i olika omgångar, senast på 1990-talet.

tillbaka