EVERTSRO  

1952 köpte Evert Karlsson med familj tomten och flyttade sin stuga från en kolonilott i Stäket till Evertsro i Ekolsund. 

tillbaka