GRANEBO  


Infälld bild tagen 1946

Fastigheten uppfördes 1946 och tillbyggdes 1962. Ägare Sixten och Karin
 Andersson med barnen Elsy f. 1935, Göran f 1946 och Hans f 1948 inköpte marken av direktör Karl Kempe, Ekolsunds slott. Efter Sixtens död 1989 ägdes huset av hustru Karin född 1907. 31 januari 2001 ägs huset 
av Magnus Ivansson och Annika Ollman. som sålde huset till Magnus mor
Inga-Lill Länder år 2005.
 
tillbaka