KJELLBACKA  

Huset byggdes 1937 av Algot Karlsson och hustru Greta samt sonen Sture. Såldes på 1950-talet till John och Signe Gustavsson med barnen Henry, Torvald och Berndt. 1970 köptes fastigheten av Stellan och Anneli Djurklou. 
Anm:  
1980 tillbyggdes huset, 1993 utökades tomten med 300 m2 där ett garage byggdes.

tillbaka