LÅNGEBO      


Bild från 1998

Denna tomt avstyckades från stamfastigheten 1:7 till Svenska missionsförbundet med säte i Grillby. Missionsförbundet köpte en militär-barack för 1000 kr från Isokarsikojärvi utanför Haparanda (se bild nedan från 1949). Baracken flyttades och fraktades per lastbil hela vägen till Ekolsund. I maj 1950 är nästa bild tagen på platsen där huset står i dag


Bild från 1949


Bild från 1950

Denna barack användes som sommarkyrka och även möteslokal av byborna. Huset såldes till Rickard Löfberg som använde det som sommarhus.1983 såldes huset till familjen Hamsund. 1985 inköptes huset av Einar och Berit Qvandt som tillsammans helrenoverade det. 1995, efter makens död, övertog hustru Berit huset. Berit sålde huset 2008.

bild från 2008

tillbaka