MEJERIET  

Mejeriet har 1800-tals charm. 
Mejeriet totalrenoverades år 2002 till ett ledningskontor med övernattningsmöjligheter för slottes ägare Raija Ohlin. 2004 köpte Kristina Larsson och Peter Alstermark huset.

tillbaka
Eklund