MÖRTBO  

Mörtbo byggdes av lantmätare Manne Mörtsell 1914. Enligt uppgifter fick han tomten av Baron P B Seton, ägaren av Ekolsunds Slott, som ett del arvode för ett arbete med styckning av tomter tillhörande Ekolsunds ägor.

tillbaka