SJÖÄNGEN

Sjöängen byggdes ca 1915-1916 av */ cirkusartisterna bröderna Oscar och Hjalmar Norin som biograf och servering, ibland ordnades danser där.

Efter några år såldes Sjöängen till trädgårdsmästare Josef Sundberg, som tidigare arbetade med trädgården vid Ekolsunds slott (1912-1923). Sundberg anlade en stor trädgård med flera växt- och drivhus.

1941 såldes fastigheten till en estländsk trädgårdsmästare vid namn Wissnapoo, som sålde rörelsen och Sjöängen till en landsman, trädgårdsmästare Leck.

1944 övertogs rörelsen av en rysk familj vid namn Winogradow, som hastigt lämnade Ekolsund och sålde till en herr Anderberg.

Senare övertog Enköpings kommun marken och 1952  hyrde de ut fastigheten till AB Germa, som använde den till semesterhem för anställda och barnhem men när dessa sade upp sig föreslog fastighetskontoret att huset skulle rivas.

Arbetarnas nykterhetsförbund Verdandi begärde då att få använda huset till sin rehabiliterings- och rekreationsverksamhet. De lovade att rusta upp huset utan att det skulle kosta kommunen något.

De fick stöd av kommundelsrådet i Norra Trögd och Ekolsunds byalag. Byalaget och kommundelsrådet ville dock att även Ekolsundsborna skulle ha tillträde till tomten och om Verdandi inte ville ha huset skulle Ekolsundsborna ha tillgång till tomten föreslog  kommundelsrådet.

Men kommunstyrelsens arbetsutskott, som har sista ordet i sådana här ärenden, beslutade om att huset skulle rivas och 1984 brändes huset ned som ett träningsobjekt för Enköpings brandkår.

I dag hyr Ekolsunds Byalag marken av kommunen och använder den till gemensamma aktiviteter som t.ex. badplats, grillplats och Byalagets båt sektion, sista april firande(Valborg ), m.m.

 En tidigare Ekolsundsbo, Henry Jansson, son till lantbrevbärare Adolf Jansson, berättar att han gick i söndagsskola i detta hus 1936-37. Han minns särskilt en vers som pojkarna drog: "Vi älskar söndagsskolan men vi går aldrig dit för där sitter pastor Sundberg och pratar bara skit!"

 */Cirkusartisterna Norin var, enligt hörsägen, de första i världen som hoppade från en trampolin ned  i ett vattenfyllt kar. Enligt uppgift uppträdde de mest i Amerika. I församlingsböcker har vi kunnat läsa att Frans Oscar Norin född 1871 var handlande och flyttade från vår socken 1918 Gustav Hjalmar född 1873 står som artist, utflyttade till Stockholm 1919.