SOLGÅRDEN  

Tomten inköptes från Ekolsunds slott av tegelbruksarbetare Arvid Berg 1946. Ett uthus blev byggt, ett grund blev uppmurat och en brunn grävd men inget mer. 1986 köpte Jan och Elisabeth Pettersson detta och byggde nuvarande hus som var färdigt 1987. 1992 köpte Tony och Anette Forsström med barnen Mathias och Joakim huset.
2008 köpte
Mats Eriksson och Christina Olofsson huset

tillbaka