SVANVÄGEN 6

Den första ägaren var köpman Isaksson från Grillby, som 1960 sålde till fru Signe Hammarsten med familj. 

tillbaka