Dopfunten
Dopfunten som är av sandsten med en enkelt orneras cuppa, företer likhet med gotländska 1200-talsfuntar. På 1700-talet hamnade den i sakristian och ersattes av en funt i den tidens smak, men vid visitationen 1916 förordade Ärkebiskop söderblom att den skulle flyttas ut i kyrkan på nytt. Det tillhörande dopfatet av silver, skänktes 1953 av Kyrkliga syföreningen och SLKF

tillbaka till kyrkan