Predikstolen

Predikdtolen är ett vackert 1600-talsarbete utfört i päronträ. Den prydes av figurskulpturer och på bladakinen återfinns det tottska vapnet. Det är troligt, att predikstolen skänkts till kyrkan av friherre Åke Tott, som 1630 fick Ekolsund som gåva av Gustav II Adolf .
På korgen återfinns skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna, på trappan apostlarna Petrus, Paulus och Jakob.

tillbaka till kyrkan