Albertus Pictor
 
Albertus Pictor har sin signatur ovanför porten till sakristian. 
Det är bara tre kyrkor i Sverige som är signerade av Alberus Pictor.
   
tillbaka till kyrkan