Altarskåp
Altarskåpet är ett typiskt Lubeck-skåp med mittparti och och flyglar indelade i två fält. Mittpartiets övre fält föreställer nedtagandet från korset. Nedre fältet liksom flyglarna upptas av apostla- och helgonbilder. I övre registret omges mittfältet t.v av S. Andreas och S. Anna och t.h av S.Erasmus och S. Gertrud. Helgonen i nedre raden är från vänster räknat: S. Laurentius, S. Agnes, Johannes Döparen, S. Clara, S. Botvid, S. Catharina av Alexandria, S.Henrik och S.birgitta.

tillbaka till kyrkan