Husby-Sjutolfts kyrka


Husby-Sjutolfts kyrka

Längst i öster, några hundra meter norr om den gamla vägen mot Stockholm (riksväg 263), ligger Husby-Sjutolfts kyrka. Kyrkan har ett högt läge.

Den uppfördes på 1300-talet, men tidigare har det funnits en träkyrka på platsen. 
Under 1400-talet tillkommer kyrkans torn och vapenhus. Under detta århundrade blir hela kyrkan dekorerad av bibliska motiv av den kände målaren Albertus Pictor (Albert Målare) som även har sin signatur ovanför porten till sakristian. 
Det är bara tre kyrkor i Sverige som är signerade av Alberus Pictor.

Från det höga tornet, som fick sitt nuvarande utförande 1783, har man en vidsträckt utsikt över bygden.

Inom församlingen ligger Ekolsunds slott, som ägts av många inflytelserika släkter ända från 1300-talet. På kyrkogården finns ett fristående gravkor i det sydöstra hörnet som byggdes 1828 av släkten Seton, som ägde slottet 1785-1911/12. Vid den östra muren, söder om kyrkan har släkten en gravplats som varit omgiven av ett gjutjärnsstaket, där bara bakstycket finns kvar. Tre personer av släkten Seton är begravda i gravkoret. 

Den ursprungliga kyrkogården var liten och ligger huvudsakligen väster om kyrkan vid huvudentrén, som har smidesgrindar mellan två vitputsade stolpar. Kyrkogården inramas av en gråstensmur som förutom huvudentrén har två öppningar, en i söder mot prästgården och en i öster mot den nya kyrkogårdsdelen som kom till 1960. Här ligger också minneslunden som anlades 1999.

Kyrkogården är omlagd till gräs och bara ett fåtal grusgravar finns kvar. På avsatsen närmast norr om kyrkan anlades 1977 ett urngravområde, inramat av låga häckar. Områdena på båda sidor om gången upp mot kyrkan har utnyttjats för allmänna gravar, där den södra sidan är den äldsta. Förutom det Setonska gravkoret finns ytterligare en byggnad på kyrkogården. Vid den norra muren väster om kyrkan finns en timrad byggnad, som är en gammal likbod.

Äldst av kyrkans inventarier är dopfunten i sandsten som är från 1200-talet och altarskåpet som är från 1400-talet.
Ägarna till Ekolsunds slott har betytt  mycket för kyrkans prydnader, bl.a har
Sten Bielke och hans hustru skänkt den magnifika mässingsljuskronan som hänger mitt i kyrkan. Troligen har predikstolen skänkts till kyrkan av friherre Åke Tott, som 1630 fick Ekolsund som gåva av Gustav II Adolf.
Till kyrkans textiler hör en mycket gammal och värdefull mässhake i blågrön sammet från 1400-talet. 
På ryggsidan finns ett broderat krucifix utfört i guldtråd och silke.
 
Det finns även runstensfragmentet som förvaras i vapenhuset till kyrkan.
 


Bild från 4 april 1868