Ekolsund

Samhällets läge vid den natursköna Ekolsundsviken har bidragit till att många vackra byggnader uppförts.

VägbeskrivningFrån Stockholm:
E18 mot Enköping, i Bålsta sväng av mot väg 263/55 mot Uppsala. 
Efter Ekolsundsslott sväng av vänster mot Ekolsund.  Från Enköping: Väg 55 mot Uppsala,  kör rakt på i litslena rondellen (mot väg 263) sväng av höger mot Ekolsund