Ekolsunds slott

Åke Tott (Henriksson)
Yrke: Fältmarskalken 1631, riksråd 1630.
Född: 1598-04-06 Finland, Gerknäs
Död:
1640-07-15 Finland, på Lavila i Euaraåminne sn
Far: Henrik Tott (Claesson) (- 1603)
Mor: Sigrid Vasa (Eriksdotter) (1566 - 1633) Prinsessa
Född: 1566-10-16, Sånga sn. Svatsjö slott
Död: 1633-04-24, Finland, Liuksiala i Kangsala sn
gift med(1): Henrik Tott (Claesson), 1597
gift med(2): Nils Natt och Dag (Nilsson),1609-09-10, Stockholm, Stockholms slott

Familj med Sigrid Bielke (1607 - 1634)
Född: 1607
Död:
1634
Barn:    Claes Tott (1630 - 1674)

Noteringar
Tott, Åke Henriksson (1598-1640) svensk krigare. Redan vid universitetet i Uppsala gjorde sig Tott. känd som en väldig slagskämpe, och denna stridslystnad följde honom och, sedan han trätt under Gustaf II Adolfs fanor och börjat deltaga i rörelserna på polska krigsskåde platsen. Konungen, vilken kände hans oförvägenhet, kallade honom Snöplogen på grund av hur han gick fram mot fienden i spetsen för sitt finska kavalleri,  som skulle rödja väg åt de andra, belönade hans mod och tapperhet, men var ej heller blind för hans över mod och försumlighet. Emellertid fortgick Tott. med ovanlig hast på befordringarnas bana. Efter att ha varit kammarherre hos konungen, utnämndes han till överste och generalmajor av kavalleriet samt blev 1630 riksråd. Samma år övergick han med konungen till Tyskland, på vars slagfält han vann nya lagrar. Efter slaget vid Breitenveld kvarlämnades han av konungen norra Tyskland för att tillika med Johan Banér upprätthålla förbindelser med kusten. Tillika utdrev han de kejserliga ur Mecklenburg. 1631 utnämndes han till general och fältmarskalk. Död på Lafville gård i Finland d. 15 juli 1640 Hans snabba uppstigande uppför krigsärans trappa under Gustaf II Adolfs egna ögon visar bättre än allt annat, att Tott. var en handlingens man. Likväl har han ej vunnit något rykte såsom härförare i stort. Men där det gällde att genom ett kraftigt anfall bringa en fientlig trupp ordning, att genom upprepade och ihärdiga all uttrötta sin motståndare, eller genom djärvhet och fintlighet skaffa sig underrättelser om dennes styrka och ställning, där var Tott rätte mannen. Om hans verksamhet inom rådet är föga att säga, utom det att han icke var någon vän av det Oxenstiernska partiet.(Sv. B. handb. 1905)

Gifte 2) Christina Brahe (1609-1684)

Källa: http://www.adelsvapen.com

tillbaka till Ekolsundslott

tillbaka kyrkan