Ekolsunds slott

Bengt Jönsson herre till Salsta
Yrke: Riddare, Riksföreståndare, Lagman, Hovmästare  
1410? Väpnare
1416-10-19-1436 Giftermål Kristina Kristiernsdotter (Vasa)
1437-06-17 Giftermål Mereta Lydekadotter (Stralendorp)
1439 Lagman Uppland (Län/Landskap/Grevskap,Uppland)  
1441 Riddare vid kung Kristoffers kröning
1442 Hovmästare Kristoffers hov
1448-01 Riksföreståndare 1448-01 jämte brodern Nils, tills juni 1448 då Karl Knutsson Bonde valdes till kung  
1448-07-13 Hovmästare Karl Knutsson Bondes hov  
1450?d


Bengt Jönsson ca1400-1450, Tensta Kyrka 
(ett av Sveriges äldsta porträtt)

Kristina Kristiernsdotter (Vasa)

Död: omkring 1430
Far: Kristiern Vasa (Nilsson) (1365 - 1442)
Mor: Margareta Johansdotter-Molteke

Son:

Jöns Bengtsson (Oxenstierna) (1417? - 1467), Ärkebiskop, Riksföreståndare

Son:

Arvid Bengtsson (Oxenstierna) (1420? - 1453?), Riddare

Son:

David Bengtsson (Oxenstierna) ( - 1470), Riddare, Riksråd

Son:

Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) ( - 1473?)

Bengt Jönsson († 1449/50) i Salsta, Ekolsund (arv från morfadern) och Venngarn (genom sitt andra gifte)
häradshövding i Tierp före 1426, uppsade kung Erik XIII tro och loven 1434, riksråd jan.1435, skrev
under förlikningsföredraget 1435, lagman i Uppland 1439-sin död, hövitsman på Ringstadaholm 1440, riddare vid kung Kristoffers kröning 1441, hovmästare (dvs gamla drots-ämbetet) nov. 1441-aug. 1448, riksföreståndare 11/6 1442-hösten 1443 under kung Kristofers bortovaro, riksföreståndare tillsammans med brodern januari-30/61448, nämnd senast hösten 1449, död före 21/10 1450, arvskifte efter honom hölls 22/12 1452.

för mer information om Oxenstierna familjen gå in på http://www.oxenstierna.com

tillbaka