Ekolsunds slott
Släkten Seton, invandrad från Skottland. Georg Seton kom till Stockholm 1719 och var mycket framgångsrik inom handel och varvsindustri. Därigenom skaffade han sig erforderliga medel och köpte Ekolsund 1785 av Gustaf III. Ett problem var dock att familjen Seton inte var av svensk adlig börd och därför, enligt dåtida regler, inte kunde godkännas som köpare. Men det löstes genom att släkten Seton "på kunglig nåder" tillerkändes svenskt adelskap den 10 november 1785. Vid den tiden var George Seton i sitt sista levnadsår, han avled 90 år gammal 1786 och hans systerson Alexander tog över. Ekolsund gjordes till fideikommiss och förblev i släktens ägo ända till 1911. 

Seton
Skotsk adelssläkt. Hette förut Baron. Naturaliserad 1785. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1786 som adlig släkt nr: 2139.Setonska gravkoret 1828http://www.setonfamily.com/


tillbaka till slottet

tillbaka kyrkan