Ekolsunds slott

 

Ekolsundsdräkten
Gustav III införde 1778 den svenska nationella dräkten. Då hade redan en Ekolsundsuniform varit i bruk sedan 1772.

Julaftonen 1772 lät den klädintresserade kung Gustav III meddela sitt beslut om att införa en Ekolsundsuniform ”Vilket inte förunvades alla att få bära, utan var en naåd för särskilt utvalda”

 

 

 

 
 
tillbaka