Folke Jonsson

Folke Jonsson
känd 1288 - död 1313.
Riddare och riksråd från Uppland.
 
               
1312, i sigillet för riddaren och riksrådet
Folke Jonsson till Fånö.

Medeltida svensk storman. Omtalas första gången år 1288 (var då ung), död troligen 1313. Son till Johan Karlsson av Fånöätten och Ragnhild Erlandsdotter .

Vapensköld: Gul lejonörn? på rött botten.
Sätesgård: Fånö

Riddare (år 1305) och riksråd (år 1312, sannolikt redan år 1310).

Gift med Ragnborg, som omtalas som änka år 1325.
Barn:
Johan Folkesson
kaniken (känd 1322-1335) utdog denna släkt.
Birger Folkesson (känd 1331)
och en dotter (född år 1305, gift med en riddare).  

Enligt Erikskrönikan var det riddaren Folke Jonsson av Fånö som motvilligt fick uppdraget att ta hand om avrättningen av Torgils Knutsson till Aranäs ( marsk, riddare och riksråd ), med det föregivet att han skulle få sälla sig med Torgils Knutssons om han vägrade utföra uppdraget.
Folke vågade inte neka, utan förde Torgils till Stockholm där han halshöggs den 10 februari 1306.


13061018 
Brev nr:2162

De svenska hertigarna Erik och Valdemar skänker och överlämnar till riddar Folke Jonsson godsen Limsta och Källsta (Irsta socken, Siende härad)(1 med alla tillägor, såsom Kristian tidigare innehaft dem; dessa gods skall förbli i Folke Jonssons och hans arvingars ägo, även om nämnde Kristian skulle frisläppas och tas till nåder.

1311 05 15
Brev nr:
2418
Folke Jonsson kungör att han för Sveriges kung Birgers räkning av ärkebiskop N(ils) och kapitlet i Uppsala lånat 127 mark och 1/2 öre lödigt silver, för vilken summa han till dem pantförskriver gården Husby Sjutolft och sin gård Vreta på Fånö med alla tillägor, vilka skall övergå i deras ägo, om inte kungen inom 6 månader från dags dato återbetalt hela skulden. 


Släkten Blå 
Av ätten fanns två grenar. De förde en lejonörn i sitt vapen. Härstammar från Fånö (Fånöätten) och Aspenäs.
(Aspenäsätten)

 
   
   
tillbaka