Ekolsunds slott

Gustav II Adolf av Sverige
Yrke: Konung av Sverige 1611-1632
Född: 1594
Död: 1632-11-06 Tyskland, Lützen
Begravd: 1634-06-22 Stockholm, Riddarholmskyrkan
Gustav II Adolfs valspråk:
Med Gud och segrande vapen Ära vare den Högste, de sinas tillflykt Gud med oss 
    
Far: Karl IX  Vasa (Gustavsson) (1550 - 1611)
Mor: Kristina av Holstein-Gottorp (1573 - 1625)
Yrke: Drottning 1607, änkedrottning 1611

Familj med Maria Eleonora av Brandenburg (1599 - 1655)
Yrke: Drottning 1620, änkedrottning 1632
Vigsel: 1620-11-25 Stockholm
Barn: Kristina av Sverige (1626 - 1689)

Familj med Margareta Slots
Barn:    Gustav Gustavsson av Vasaborg (1616 - 1653)

Noteringar
Gustav II Adolf 1594-1632, svensk kung 1611, son till Karl IX och Kristina av Holstein-Gottorp.

Vid Gustav Adolfs trontillträde befann sig Sverige invecklat i tre krig de med Danmark och Ryssland avslutades genom frederna i Knäred 1613 och Stolbova 1617. Kriget mot Sigismund i Polen intensifierades på 1620-talet och ledde till Livlands erövring. Krigsskådeplatsen överflyttades 1626 till Preussen, och kriget mot Polen avslutades genom stilleståndet i Altmark 1629.

Genom att 1628 aktivt stödja det av Wallenstein belägrade Stralsund blandade sig Gustav II Adolf i trettioåriga kriget, och han ingrep definitivt 1630 för att fördriva de kejserliga trupperna från Östersjön och komma de tyska protestanterna till hjälp. I sin kamp mot kejsarmakten fick han Frankrikes militära och politiska stöd. Segern vid Breitenfeld 1631 blev en vändpunkt i kriget. Efter triumftåget söderut stupade Gustav Adolf vid Lützen den 6 nov 1632.

Genom sin utrikespolitik grundlade Gustav II Adolf Sveriges stormaktsvälde. Inrikespolitiskt fick hans regering även en avgörande betydelse genom den nydaning av förvaltningen, krigsmakten, regeringen och riksdagen som påbörjades. Tillsammans med sin närmaste rådgivare Axel Oxenstierna och med anlitande av utländska, mest nederländska specialister, inrättade han centrala ämbetsverk (kollegier) och hovrätter, som alla fick en modern organisation. Reformerna fullföljdes kort efter kungens död i 1634 års regeringsform, där länsstyrelserna gavs den form, som i allt väsentligt bibehållits därefter.

Effektiviseringen av förvaltningen hade till huvudsyfte att skapa resurser för de kontinentala krigen. De många utskrivningarna och det hårda skatteuttaget skapade också tidvis missnöje och ledde t o m till uppror bland bönderna. Prästerna och bonderiksdagsmännen utnyttjades därvid skickligt av kungen för att lugna opinionen.

1620 gift med Maria Eleonora av Brandenburg med vilken han hade dottern Kristina.

(Källa: Focus96)

När Gustav Adolf föddes 1594 var det inte alls så självklart att han skulle bli kung. Kungakronan skulle ju ärvas från far till son. Och Gustav Adolfs far, Karl IX, var ännu så länge "bara" riksföreståndare. Kusin Sigismund var kung. Det var först när han avsatts som Gustav Adolf utsågs till kronprins. Man tog genast itu med hans utbildning. Den unge prinsen fick de bästa lärarna som fanns i landet. De märkte snart att Gustav Adolf var en ovanligt begåvad pojke. Han talade två språk flytande från början eftersom hans mamma Kristina, var tyska. Så småningom lärde han sig nio språk till! Han studerade historia och religion. Vältalighet och krigskonst stod också på schemat. Det var nog prinsens allra bästa ämnen. Gustav Adolf var bara sjutton år när hans far dog. Han var ännu inte myndig. Eftersom landet var i krig och behövde en klok och modig kung, ändrade man myndighetsåldern. Men den unge kungen fick avge en högtidlig försäkran att regera med hjälp av rådet. Axel Oxenstierna utsågs till främste rådgivare. Efter en pampig kröning gav sig Gustav II Adolf genast ut i kriget. Danmark hade tagit Kalmar. I Skåne och Småland drog soldaterna fram, de svenska med kungen i spetsen. De härjade, skövlade och brände. Detta var nog inte precis den ädla krigskonst kungen fått lära sig på skolbänken. Men fienden tvingades tillbaka. De områden danskarna tagit fick de lämna tillbaka i freden i Knäred. De behöll Älvsborg som svenskarna skulle få köpa (lösa in) för en miljon riksdaler. Det var en enorm summa! Lika mycket som fyra års skördar. Folket fick tunga skatter att betala. Axel Oxenstierna kom på att man kunde sälja ut en del av kungens väldiga egendomar till adeln. Adelsmännen blev mycket mäktiga under den här tiden.

När det nu var fred med Danmark vände sig kungen mot öster. Mellan Finland, som ju hörde till Sverige, och Ryssland hade det varit oroligt länge - och i Polen fanns kusin Sigismund som inte heller var särskilt vänligt stämd. Kungens valspråk var "Med Gud och segerrika vapen". Han anföll hellre än att vänta på att bli anfallen och snart var Sverige större än det någonsin varit. Det svenska riket sträckte sig runt hela östersjön. Krigsmakten rustades upp under Gustav II Adolfs tid. Kanoner göts. Skepp byggdes. Ett av dem var regalskeppet Vasa. Sommaren 1628 var Vasa klart för sin första seglats. Efter bara någon timmes segling förliste det stolta regalskeppet och sjönk mitt i Stockholms inlopp. I gamla historieböcker kunde man läsa att Gustav II Adolf "med tiden blev tämligen fet". Det kan man förstå när man hör vad han åt till middag en helt vanlig dag, den 12 februari 1623: Först serverades oxstek, fårstek, kalvstek, gås höns, hare och orre. Sedan kom en liten mellanrätt med oliver och kaprissoppa. Så ärtor och fläsk, surt oxkött, vitt oxkött, fårkött med russin och med rosmarin, gåskött med saffran, färsk gädda med fläsk, ostron med smör, bergfisk med lök, salt lax. Efter en liten orrtuppspastej och en fårköttspastej serverades efterrätten: sockertårta. Det var kanske tur för Gustav II Adolf, som hade en sådan våldsam aptit, att han oftast befann sig ute på fält. Där serverades nog lite enklare måltider.

Gustav II Adolf såg alltid katolikerna som sina värsta fiender. Han införde hårda lagar, till och med dödstraff, för utövare av andra religioner än den protestantiska. Det var katolikerna han varnade för när han i ett berömt tal förklarade för svenskarna varför de nu måste gå med i ännu ett nytt stort krig. Det kallades det trettioåriga kriget och hade pågått i Europa i många år när Gustav II Adolf blandade sig i leken. Till att börja med hade han stora framgångar. Men så kom den där dimmiga, ödesdigra novembermorgonen 1632. Kungen red ut på slagfältet vid Lutsen i spetsen för sina småländska ryttare. I ett tumult blev kungen skjuten i armbågen. Efter det fick han svårt att tygla sin häst. Han kom ifrån sina soldater och hamnade mitt bland fienden. Han träffades av ett skott i ryggen, ett annat i huvudet. Så stupade Gustav II Adolf. Under en kort period av fred på 1620-talet hade kungen hunnit med att gifta sig, med Maria Eleonora av Brandenburg. Det sades att äktenskapet var olyckligt. Drottningen var svartsjuk och uppträdde inte riktigt så som drottningar skulle göra. Efter kungens död var hon helt förtvivlad. I flera år bar hon med sig hans hjärta i en dosa av guld... Hon var så upptagen av att sörja att hon nästan glömde bort sin lilla dotter, Kristina. 

tillbaka till slottet

tillbaka kyrkan