Ekolsunds slott

Carl Kempe 

Carl Kempe

Född: Dec 8, 1884
Död:
V Jul 8, 1967

Dr. Carl Kempe Ekolsund. 
Dr. Kempe som var känd för sin goda smak och kvalitetskänsla


Ju äldre ett missbruk är, desto heligare.
1900-talet, Carl Kempe, Sverige

År 1917 inköptes Ekolsund jämte några närliggande gårdar av den store industrimagnaten Carl Kempe. Han var en verkligt kunnig kulturpersonlighet, som skapat det nutida Ekolsund med de storartade konstskatter, vilka fortfarande fanns här för ett tiotal år sedan. Carl Kempe avled 1967.

Det går inte att på några få sidor beskriva Carl Kempes magnifika hem här på Ekolsund med alla dess underbara konstskatter. 

Menlösa barn" vid högtids sammankomst i matssalen på Ekolsund. Från höger, med början i bortre raden, Jacob Wallenberg, Carl Kempe, Ragnar Lagergren, Stig Kempe, Pelle Ödmann, Gösta Bonde, Nils Wachtmeister, Berndt Forsgrén, Torsten Friis, Thorsten Flygare, Torsten Friis, Sven Salén och Bengt Lyberg.
Foto av ordenssek. Nils Brambeck

Vinterutflykt  på Ekolsund. 
I mitten Greta Garbo, längst till höger Carl Kempe.
Foto V. Bryde

 


Hedersdoktoren.
Foto Olof Ekberg

Slottsherre på slottsbesök. Carl Kempe. med hustrun Marianne på väg till kungamiddag. Foto Åke Borglund

”The Carl Kempe Collection” Östasiatiska Museum
Museet har en av de största samlingarna i världen av vitt stengods och vitt porslin från 220 e.Kr. till 1850. Utställningarna totalt spänner dock över 4.800 år av den kinesiska keramikens historia.
Grunden i samlingarna utgöres av den så kallade ”Tectussamlingen” som förvärvades 1994. Denna samling består av 108 pjäser och har innan förvärvet av ”The Carl Kempe Collection”, utökats till ca. 300 föremål. Dessa inköp har gjorts i Sverige, England, Hong Kong och USA. Museet har också en av världens förnämsta samlingar, utanför Kina, av kinesiskt guld och silver från Östra Zhou (Stridande Staterna) från ca. 480-221 f.Kr. fram till 1800 e.Kr. Det är förvärvet av hela ”Carl Kempe Collection”, från Ekolsund, ca. 1.200 föremål, som gjort att museet placerat sig som ett av de förnämsta privata museerna i världen inom sitt område. Dr. Carl Kempes samlingar tillkom mellan 1920-1960 och utgör idag en internationellt mycket känd samling. Denna samling förvärvades 1997.

http://www.ostasiatmuseum.com/sidor/saml.htm

Källor:
http://www.wredeberlin.de/kempejc.html
http://www.wredeberlin.de/ckpicture.html#Carl_Kempe_

Privat begravningsplats Lycksalighetens ö (RAÄ 179,)

tillbaka