Ekolsunds slott
Under tre dagar i slutet av augusti 1776 skedde det första tornerspelet i det kungliga lustslottet Ekolsund. Kungen och hans sex riddare försvarade tesen
"Kärleken är alltid starkast uti de hjärtan som sent känna hans begär".
Hertig Karl med sex riddare antog utmaningen med tesen
"Att kärleken i våren af menniskans lefnad är både starkare, lyckligare och beständigare, än i de senare åren".

Men en feberepidemi utbröt och Ekolsund förvandlades till ett sjukhus. Flera riddare tvingades stanna kvar i sängen medan andra trotsade sjukdomen och satt till häst i nio timmar .
Situationen räddades av en "okänd riddare" (Claes Rålamb) som i hertigens ställe antog kungens utmaning. Minnespengar och priser delades ut. En av dessa var en diamantbesatt ring värderad till 30,000 daler. Detta ska jämföras med att 7 daler var en drängs dagsverkeslön alternativt priset för en 1 kilo ost kostade 5 daler.

De deltagande riddarnas vapen
hängdes sedan upp i Husby-Sjutolfts kyrka vid en högtidlig ceremoni.


"Ordning som skal i akt tagas Vid Tomer-Spelet På Ekolsund, augusti 1776".


Gustav III s tornerrrustning från 1776.


Härmästarens stridsrustning från 1780.
Buren av Hertig Carl av Södermanland.
Rustningen torde ha tillverkats ursprungligen för tornerspelet på Ekolsund 1776

tillbaka