Ekolsunds slott

svanjakten som herren till Ekolsund anordnade för Oscar II och hans gäst, den blivande Edvard VII av Storbritannien, den 4 september 1885.

http://www.btinternet.com/~collectorsworld/thegraphic.htm

 


Prince of Wales shooting wild swans at Ekolsund, Sweden The Graphic - Saturday October 3, 1885

tillbaka