Stationsföreståndare:

17 km från Enköping - 56 km från Stockholm

År Namn

1896 C A Jansson
1906-1913 Axel Carlsson
1918-1921 Axel Karlsson
1921-1924> Gustaf Ström
1929-1930> Knut Johansson
1935-1942> Knut Karlsson
-1947- stationsinspektör 
Per Ivar Johansson
platsvakten banvakten
Knut Johanssons hustru Astrid
1964-1965 Karin Andersson. 
Karin kom senare att dela tjänsten med banvaktar hustrun Asta Norling fram till nedläggningen 1965.
   
Tidtabell ur TÅGTIDTABELLEN sommaren 1912

Källa http://w1.181.telia.com/~u18116933/swb/linje/ekolsund.htm

tillbaka till stationen

tillbaka till huvudmeny