Hammarsgårds-Ekolsunds vägsamfällighet (HEV)

Vägen är drygt två kilometer och sträcker sig från Hammarsgård till Ekolsundsvägen.
Vägsamfälligheten har till uppgift att hålla vägen i gott skick.

Årsmöte i vägsamfälligheten hålls som regel den första söndagen i juli månad i Hammarsudds lada

Bra att veta om Hammarsgårds-Ekolsunds vägsamfällighet (HEV)

Styrelsen HEV: 2011-05-01-2012-04-30
Albin Nyström                     Ordförande   070-6238659
Britta Göransson Sekreterare   0171-473027
Göran Östergren     070-6998298
Suppleanter:
Gunnar Warodell   0171-441 332
Wendelin Müller-Wille   0171 - 473010
 
Ekonomi 
fakturor och bokföring 
Margareta Lagestrand   0171- 473158
Revisorer:
Carl- Erik Lund  073-3121680
Eva Melin 0171-473019
   
Aktiviteter 2011-2012  
Aktiviteter 2010  
Aktiviteter 2009  
Aktiviteter 2008  
Aktiviteter 2007  
Aktiviteter 2006  
Aktiviteter 2005  
Aktiviteter 2004  
Aktiviteter 2003  
   
   

Arkiv