Albertus Pictor

Albertus Pictor, målare, pärlstickare

 

Albertus Pictor även benämnd Albert PictorAlbert Målare eller Albert Pärlstickare, hette egentligen Albertus Immenhusen och anses ha invandrat från Tyskland.

Storföretagaren Albert målare (Albertus Pictor) var en av Sveriges mest framstående målare kring sekelskiftet 1500. Han målade kyrkor runt om i landet, men var främst verksam i Mälarlandskapen. Förutom målning skapade han textilier och viss annan utsmyckning. Albertus Pictor var också pärlstickare. Det kallades en hantverkare som gjorde broderier i silke och pärlor.
Verksamheten drevs av honom, men till sin hjälp hade han en stor skara gesäller och lärlingar som arbetade efter Albertus instruktioner.

Albertus Pictor föddes omkring 1445 och dog omkring 1509. Sin verkstad och sin familj hade han i Stockholm.

AlbertusPictor3
Husby-Sjutolft, Uppland ca 1480, Albertus Pictor
I anslutning till vapenhusdörren, rödbruna skor med veckad kant, böjd stång

AlbertusPictor5

Albertus Pictor har sin signatur ovanför porten till sakristian.
Det är bara tre kyrkor i Sverige som är signerade av Alberus Pictor.

Sko-Ella
I ett antal medeltida kyrkor finns motivet där djävulen räcker en kvinna ett par skor på en stång. Motivet kallas Sko-Ella eller Skokäringen och finns bland såväl muntliga som skriftliga internationella sagotraditioner. Vissa forskare har sökt samhörighet med vissa indiska fabler och sagor. Andra forskare hävdar att motivet kommit till Västeuropa senast på 1100-talet. Man har spårat samma motiv i en tysk fabelsamling från 1400-talet och från skoldramer från tidigt 1600-tal. Berättelsen förekommer även som polska i framför allt den uppländska folkmusiken. Folksagan har betydande utbredning i tid och rum och berättas i olika varianter, som skiljer sig ifråga om motiv, komposition, personuppsättning och detaljer. Som motiv i kyrkokonsten har den daterats från cirka 1480 – 1580.

Sagan har i stort följande motiv:

  • ett äkta par lever tillsammans i harmoni och endräkt
  • den Onde vill så split i äktenskapet men lyckas inte
  • han ber en elak käring att vålla osämja mellan makarna och hon utlovas belöning om hon lyckas
  • käringen går till hustrun och övertalar henne att för att försäkra sig om fortsatt kärlek från mannen skall hon med en rakkniv skära tre skäggstrån från hans haka medan han sover
  • käringen går därefter till mannen och säger åt honom att hålla sig vaken om natten för hans hustru ämnar skära halsen av honom
  • på natten stiger hustrun ur sängen, när hon tror att mannen somnat, tar rakkniven för att skära skäggstrån från mannens haka
  • mannen, som bara låtsades att sova, rusar upp och dödar hustrun
  • när han ser vad han gjort ångrar han sig och i förtvivlan skär han halsen av sig själv
  • käringen som lyckats med sitt uppdrag får den utlovade belöningen som består av ett par skor, som den Onde räcker henne på en stång eftersom han inte vågar komma i närheten av käringen
  • den onde konstaterar att den elaka käringen är värre än han själv.
AlbertusPictor4
Husby-Sjutolft, Uppland ca 1480, Albertus Pictor

Judesuggan
Föreställer en stor sugga som dias av judar

Under hela medeltiden fanns på många håll en allmän misstänksamhet mot judar, vilket bland annat ledde till att de i åtskilliga städer på kontinenten utsattes för förföljelse och diskriminering och tvingades att bära speciella kännetecken som toppiga mössor eller en gul judefläck på kläderna. Då de ofta ägnade sig åt yrken som av religiösa skäl var förbjudna eller opassande för kristna, som penningutlåning och bankirverksamhet, skapades rykten om rikedom och snålhet som ofta ledde till avundsjuka.