Banvaktarstugan

BANVAKTARSTUGAN ”Betjäningsstugan”

Huset har funnits sedan järnvägen uppfördes. Genom åren har många järnvägstjänstemän bott här. Från 1940-talet banvaktare Ahlin, sedan banvaktare Knut Johansson med hustru Astrid och sonen Kurt.

Huset har sedan uthyrts som fritidsbostad till Arne och Viola Lundgren som 1984 köpte fastigheten. Under 1990-talet har den sålts tre gånger, första gången till Sven Storholm och nästa gång till Gunnar Berg och Gunilla Lodestad och i september 1999 såldes fastigheten till Lars Karlsson. Huset är om- och tillbyggt i omgångar.

Sedan år 2013 så äger familjen Stenberg huset.